Συμμετοχή μαθητών της Β τάξης του τομέα Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ. Αγριάς στον πανελλήνιο μαθητικό
διαγωνισμό του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου με θέμα «Αλήθεια ή ψέμα; Πιστεύεις ό,τι
βλέπεις στο Διαδίκτυο;».
Ο στόχος για τους μαθητές και τις μαθήτριες είναι:
1.Να προσδιορίσουν τι είναι οι ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο και να κατανοήσουν ποιες μέθοδοι και
μηχανισμοί χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, τη διανομή και την ενίσχυση της
παραπληροφόρησης μέσω του διαδικτύου.
2.Να αναγνωρίσουν πώς η παραπληροφόρηση επηρεάζει τη ζωή μας εντός και εκτός διαδικτύου.
3.Να διερευνήσουν τη δημιουργία και διάδοση ψευδούς περιεχομένου στις πλατφόρμες κοινωνικών
μέσων.
4.Να δοκιμάσουν και να εφαρμόσουν συγκεκριμένα εργαλεία για την αποδόμηση των ψευδών
ειδήσεων.
5.Να αποκτήσουν κριτική ικανότητα στο διαδίκτυο.
6.Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας

Σχεδόν όλοι σήμερα μπορούν να παράγουν πληροφορίες και να δημιουργούν περιεχόμενο, αλλά πώς
κρίνουμε τι είναι αξιόπιστο; Ο εντοπισμός των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης είναι μία από
τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Με το παρόν διαδραστικό βιβλίο οι έφηβοι αποκτούν κριτική σκέψη και
μαθαίνουν να ξεχωρίζουν την αλήθεια από το ψέμα στο διαδίκτυο.

Μαθησιακό αντικείμενο στο Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών με τίτλο «Αλήθεια ή ψέμα;»
http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/2329
Καλή επιτυχία παιδιά!