Μαθητεία

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τη λειτουργία τμήματος Μαθητείας της ειδικότητας "Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομίας" στο Επαγγελματικό Λύκειο Αγριάς (Δεκέμβριος 2017):

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ
1 ΚΟΤΖΑΘΑΝΑΣΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 2016-17
2 ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2016-17
3 ΑΛΕΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2014-15
4 ΖΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013-14
5 ΒΛΑΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2013-14
6 ΤΣΙΜΗΤΡΕΑ ΕΙΡΗΝΗ 2012-13
7 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2011-12
8 ΜΠΙΤΖΑΚΑΣ ΜΟΥΑΜΕΡΚΕ 2011-12