Στην Α΄ ΤΑΞΗ οι μαθητές και οι μαθήτριες ακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών με μαθήματα γενικής παιδείας (22 ώρες), μαθήματα προσανατολισμού (7 ώρες) και μαθήματα επιλογής (τεχνολογικά– επαγγελματικά, 6 ώρες), προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να διερευνήσουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΦΕΚ 2187_τ.Β_12-06-2018.pdf)ΦΕΚ 2187_τ.Β_12-06-2018.pdf[ ]504 kB