Περιγραφή λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ. ΑΓΡΙΑΣ

Οι μαθητές/-τριες:

- στην Α΄ ΤΑΞΗ διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους.

- στη Β΄ ΤΑΞΗ επιλέγουν έναν από τους 3 τομείς σπουδών του σχολείου και διδάσκονται 12 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας και 23 ώρες θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.

- στη Γ΄ ΤΑΞΗ επιλέγουν μία από τις 5 ειδικότητες από τον τομέα σπουδών που επέλεξαν στη Β' τάξη και διδάσκονται 12 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας και 23 ώρες θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.

Τίτλοι σπουδών

Στους απόφοιτους ΕΠΑ.Λ. χορηγείται:

- Απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου.

- Επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας, επιπέδου 4 (αντίστοιχο των ευρωπαϊκών).

ΤΟΜΕΙΣ και ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ του ΕΠΑ.Λ. ΑΓΡΙΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ - ΤΟΜΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  - Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 - Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 - Υπάλληλος Διοίκησης κ΄ Οικονομικών
 Υπηρεσιών
 - Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  - Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

  Δυνατότητες μετά την Αποφοίτηση

1. Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε αντίστοιχους τομείς, μέσω ειδικών εξετάσεων σε 4 μαθήματα (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και 2 μαθήματα ειδικότητας).

- Εισαγωγή στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, στη Σχολή Πυροσβεστικής, στις Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) με ειδικό ποσοστό θέσεων, αναλογικό του αριθμού των υποψηφίων από ΕΠΑ.Λ και ΓΕΛ.

- Εισαγωγή στα Πανεπιστήμια σε ποσοστό επιπλέον θέσεων 5%.

2. Με το νέο θεσμό του «Προαιρετικού Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας», δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς ένταξης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό την εποπτεία του σχολείου, (με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση) και συμπληρωματικής εργαστηριακής εκπαίδευσης στο σχολείο. Με εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5.