Ευρετήριο Άρθρου

 

Το σχολείο μας, το ΕΠΑΛ Αγριάς ανήκει στο Δήμο Αγριάς όπου ανήκουν τα δημοτικά διαμερίσματα της Δράκειας και των Χανίων.

Οι μαθητές οι οποίοι έρχονται στο σχολείο, είναι και από αυτά τα χωριά και ως εκ τούτου γνωρίζουν την ιστορία τους. Με αφορμή λοιπόν την ιστορία της Δράκειας που είναι μαρτυρικό χωριό, τις μαρτυρίες από τους επιζώντες και την ευαισθησία των μαθητών, αποφασίσαμε να δραστηριοποιηθούμε ως προς τα άλλα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδας, να τα γνωρίσουμε , να γνωρίσουμε την ιστορία τους, να γνωρίσουμε επιζώντες έτσι ώστε να αποχτήσουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για το τι συνέβη την περίοδο της κατοχής.

Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν τα εξής:

Συγκροτήσαμε μια ομάδα από μαθητές που είχαν τη διάθεση να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ιστοσελίδα με το υλικό που θα επεξεργαζόμασταν και στη συνέχεια να τυπώσουμε έναν οδηγό, βοηθό για το μάθημα της ιστορίας. Ενημερωθήκαμε για τα χωριά που έχουν ορισθεί μαρτυρικά με προεδρικό διάταγμα και ήρθαμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με εκπροσώπους από τα τοπικά συμβούλια. Ζητήσαμε να μας σταλεί υλικό που ήταν καταγεγραμμένο από τους επιζώντες και ότι άλλο έκριναν ότι θα μας ήταν απαραίτητο στην εργασία που είχαμε σκοπό να κάνουμε. Κάθε μαθητής της ομάδας ανέλαβε να διαβάσει και να επεξεργαστεί το υλικό που του δόθηκε και με σύντομο τρόπο να περιγράψει το ολοκαύτωμα και τα γεγονότα αυτά που κατέστησαν το χωριό μαρτυρικό. Δεν αναφερθήκαμε σε περιγραφές που αφορούν στη δράση γενικότερα αντάρτικων ομάδων και ούτε σε λεπτομέρειες που αφορούν στις συνέπειες μετά το ολοκαύτωμα . Πιστεύουμε ότι μ' αυτή τη διακριτική προσέγγιση που έκαναν οι μαθητές μας θα μπορέσουν αφ' ενός μεν οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων και αφ' ετέρου ο κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθούν για την μαρτυρική ιστορία του κάθε τόπου. Στις σελίδες που παραθέτουμε τα στοιχεία, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει την δυνατότητα να κάνει παρατηρήσεις, να επισημάνει παραλήψεις και εμείς θα τις λάβουμε υπ' όψη ώστε να βελτιώσουμε τις πληροφορίες που παραθέτουμε.

Οι μαθητές που εργάστηκαν είναι μαθητές της Α΄ Λυκείου (2007) και είναι οι παρακάτω:

Λύτρα Αναστασία, Λύτρα Αθανασία, Αντωνοπούλου Κατερίνα, Μαρτίου Μαρία, Ταφύλη Αγορίτσα, Δήμτσα Μαρίνα, Τζαφκολάρι Άρης, Σταμπολίδου Βάσω, Τζοβάρα Βάσω, Κοσμοπούλου Χριστίνα, Τσικρίκη Βάσω.

Οι καθηγητές που συντόνισαν την εργασία είναι οι:

Χρήστος Μαράτος (Διευθυντής ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ, Διοίκησης Επιχειρήσεων), Ελένη Μαλαχιά (Λογιστικής), Αναστασία Κουρεντζή (Νομικός), Τριαντάφυλλος Κανελλάκης (Πληροφορικής)