Β΄ Τάξη (Τομέας)

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του τομέα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1567/τΒ’/02-06-2016 εδώ.

Γ΄ Τάξη (Ειδικότητες)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1489 τ.Β/26-05-2016 οι μαθητές που επιλέξουν στη Β΄τάξη τον τομέα  Πληροφορικής, στη Γ΄ τάξη θα επιλέξουν μια από τις παρακάτω ειδικότητες:

1. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (ωρολόγιο πρόγραμμα)

2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (ωρολόγιο πρόγραμμα)

Αντικείμενο Σπουδών

Ο μαθητής του τομέα Πληροφορικής, ανεξάρτητα από την ειδικότητα που θα ακολουθήσει, αποκτά όλες τις απαραίτητες γενικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με:

 • μια συνολική εικόνα για την Πληροφορική και την Ψηφιακή Τεχνολογία
 • το υλικό και την αρχιτεκτονική των υπολογιστών
 • τις δυνατότητες και τις ανάγκες που καλύπτουν οι εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου
 • το ρόλο, τη δομή, τη συντήρηση και την ασφάλεια των λειτουργικών συστημάτων
 • τις βασικές αρχές λειτουργίας των δικτύων υπολογιστών με έμφαση στη δομή, την ταξινόμηση και την περιγραφή των προτύπων τους
 • τις βασικές αρχές, τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες του Διαδικτύου
 • τις βασικές αρχές προγραμματισμού των υπολογιστών

Ανάλογα τώρα με την ειδικότητα που ακολουθεί, ο μαθητής αποκτά ειδικότερες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με διάφορα αντικείμενα της επιστήμης της Πληροφορικής, όπως φαίνεται αμέσως πιο κάτω:

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 • τη συναρμολόγηση, αναβάθμιση και συντήρηση των προσωπικών υπολογιστών
 • τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων υπολογιστών
 • την Τεχνική υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων (εγκατάσταση και συντήρηση)
 • τα τεχνικά θέματα πωλήσεων υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων υπολογιστών
 • τον Προγραμματισμό Υπολογιστών

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 • τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και την υλοποίηση απλών εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων με εφαρμογές στο Διαδίκτυο
 • τη σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση ιστοτόπων
 • τα εργαλεία και τις τεχνικές για την ανάπτυξη εφαρμογών στο Διαδίκτυο
 • την ανάπτυξη των αντίστοιχων απλών εφαρμογών για το Διαδίκτυο σε διάφορα προγραμματιστικά περιβάλλοντα
 • την ασφάλεια των Διαδικτυακών εφαρμογών
 • τον Προγραμματισμό Υπολογιστών

Δυνατότητες εργασίας αποφοίτου τομέα Πληροφορικής

Ο απόφοιτος του τομέα Πληροφορικής με πτυχίο επιπέδου 4 σε μία από τις παραπάνω ειδικότητες, μπορεί να εργαστεί τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικά, ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.ά., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.

Επιχειρήσεις που:

 • Κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής.
 • Σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες.
 • Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού.
 • Προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας (π.χ. γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών).

Ο απόφοιτος μπορεί να:

 • Αναλαμβάνει αυτοδύναμα - αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων.
 • Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπεύθυνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το Διαδίκτυο ή άλλες δραστηριότητες.
 • Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής.
 • Υποστηρίζει, ως προς την χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών.
 • Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής και διαδικτυακό εξοπλισμό.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής.
 • Διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου.
 • Δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 44/2005 (ΦΕΚ Β’ αρ. 63/9.3.2005) η  απόκτηση Τίτλου Σπουδών από τον Τομέα Πληροφορικής αποτελεί για τον ΑΣΕΠ «Πιστοποιητικό Γνώσης χειρισμού Η/Υ» (χωρίς ημερομηνία λήξης).

Σχετικό Υλικό:
Βίντεο σύντομο
Βίντεο αναλυτικό