Β΄ Τάξη (Τομέας)

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του τομέα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1567/τΒ’/02-06-2016 εδώ.

Γ΄ Τάξη (Ειδικότητες)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1489/τΒ’/26-05-2016 οι μαθητές που επιλέξουν στη Β΄τάξη τον τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, στη Γ΄ τάξη θα επιλέξουν μια από τις παρακάτω ειδικότητες:

1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών (ωρολόγιο πρόγραμμα)

2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων (ωρολόγιο πρόγραμμα)

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Αντικείμενο Σπουδών

Οι μαθητές της ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών αποκτούν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με το:

 • Να περιγράφουν τη σειρά των ενεργειών που απαιτούνται για τη σύσταση Νομικού προσώπου.
 • Να διεκπεραιώνουν τη διαδικασία έναρξης επιτηδεύματος.
 • Να παρακολουθούν και να διεκπεραιώνουν καθημερινές δραστηριότητες μιας επιχείρησης και να παρουσιάζουν τα τελικά αποτελέσματα εφαρμόζοντας την νομοθεσία.
 • Να περιγράφουν με παραδείγματα τις μεθόδους προσδιορισμού των τιμών και τις μορφές πολιτικής τιμών
 • Να αναφέρουν τους παράγοντες που προσδιορίζουν την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, τον τρόπο σύνδεσης μεταξύ τους και τις επιπτώσεις που προκαλούνται
 • Να διακρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις μορφές μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, ηγεσίας και management.
 • Να καλλιεργήσουν δεξιότητες: Επικοινωνίας, Συνεργασίας, Οργάνωσης και προγραμματισμού, Ανάπτυξης του ομαδικού πνεύματος, Ανάπτυξης  πρωτοβουλιών, Ευελιξίας , Καινοτομίας, Λήψης αποφάσεων, Ηγεσίας κ.α.

Δυνατότητες εργασίας αποφοίτου

Ο απόφοιτος του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας με πτυχίο επιπέδου 4 στην ειδικότητα Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, μπορεί να εργαστεί στα παρακάτω ενδεικτικά επαγγέλματα:

ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών, με αρμοδιότητες να:

 • να τηρεί λογιστικά βιβλία Α’ κατηγορίας και ΚΒΣ,
 • εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ,
 • παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών,
 • φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές,
 • διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία,
 • παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών, κ.λπ.),
 • συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής καθώς και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας.

Ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

 • συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα,
 • ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα,
 • οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών,
 • συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα,
 • διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων.

Συμπερασματικά, ο υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.ά.

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Αντικείμενο Σπουδών

Οι μαθητές της ειδικότητας Υπαλλήλου Τουριστικών Επιχειρήσεων αποκτούν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με το:

 • Να γνωρίσουν τις γενικές επιδιώξεις, τους σκοπούς, τους στόχους, τα μέσα και τα μέτρα της τουριστικής πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
 • Να διακρίνουν και να προσδιορίζουν τις παραμέτρους που διαμορφώνουν την τουριστική ζήτηση και προσφορά.
 • Να κατανοήσουν το ρόλο και την σημασία που διαδραματίζει ο τουριστικός κλάδος στο πλαίσιο της εθνικής οικονομίας και να κατανοήσουν τα βασικά οικονομικά μεγέθη που σχετίζονται με την τουριστική οικονομία.

Δυνατότητες εργασίας αποφοίτου

Ο απόφοιτος του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας με πτυχίο επιπέδου 4 στην ειδικότητα Υπαλλήλου Τουριστικών Επιχειρήσεων, μπορεί να εργαστεί σε τουριστικές επιχειρήσεις π.χ. ξενοδοχεία με αρμοδιότητες όπως να:

 • βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου κατά την άφιξη και αναχώρηση των πελατών,
 • καταγράφει τα στοιχεία των πελατών στα κατάλληλα έντυπα του τμήματος υποδοχής,
 • χειρίζεται το σύγχρονο εξοπλισμό του γραφείου υποδοχής,
 • ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα,
 • διευκολύνει την επαφή ανάμεσα στα τμήματα του ξενοδοχείου,
 • ταξινομεί τα παραστατικά που εκδίδουν τα τμήματα εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου και τα προωθεί στο τμήμα Λογαριασμών Πελατών,
 • διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες.
 • παρέχει πληροφορίες σχετικά με τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής που εργάζεται,
 • εξυπηρετεί τους πελάτες στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου, ως βοηθός του ειδικευμένου προσωπικού.

Συμπερασματικά, ο απόφοιτος της ειδικότητας "Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων" μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε τουριστικά συγκροτήματα, ξενοδοχειακές μονάδες, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία.

Σχετικό Υλικό:
Βίντεο σύντομο