Ανακοινώσεις
Ψηφιακή προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών ή digital marketing όπως επικρατεί με την αγγλική ορολογία. Σύγχρονα επαγγέλματα που σχετίζονται με την γεωργία ,την επιστήμη της γεωπονίας και τη βιομηχανία τροφίμων. Βιώσιμες πρακτικές σε επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής και καινοτόμες εφαρμογές σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αποτέλεσαν αντικείμενο  ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας, στις 02/12/2021  από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε συζήτηση των μαθητών και εκπαιδευτικών με την εκπρόσωπο της σχολής, για  επαγγελματικές σταδιοδρομίες του μέλλοντος  που μπορεί να ενδιαφέρουν τους μαθητές μας .
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τήρηση όλων των προβλεπόμενων κανόνων κατά της διασποράς του κορονοϊού.