Μαθητές και μαθήτριες του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης επισκέφτηκαν την Ζυθοποιία του κ. Γεώργιου Παπαδιώτη που παράγει την τοπική μπύρα ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ.

   

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Τσέλιου Κατερίνα, Βουζαρά Κλεοπάτρα