Μια άλλη άποψη στολιδιών με μεράκι, όρεξη και φαντασία, από τους μαθητές/τριες του Β'οδ και την καθηγήτριά τους κα Ελένη Μαλαχιά .
Χρόνια Πολλά, με ευχές από την καρδιά μας !