Περήφανοι για την συμμετοχή των μαθητών/-τριών μας σε δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα CodeWeek 2022 που αφυπνίζουν την υπολογιστική σκέψη και καλλιεργούν τις δεξιότητες τους.