Διαπίστευση Erasmus+ στον Τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έλαβε το ΕΠΑ.Λ Αγριάς από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η οποία θα συμβάλει  στην επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και μαθητών και στη βελτίωση του περιεχομένου σπουδών και των μεθόδων διδασκαλίας.

Η Διαπίστευση χορηγήθηκε μετά από αίτηση του σχολείου, στην οποία αναπτύχθηκαν αναλυτικά οι εκπαιδευτικές ανάγκες του ιδρύματος και οι προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισής τους.  Σύμφωνα με την αξιολογική έκθεση, το ΕΠΑ.Λ. Αγριάς είναι ένα αξιόλογο σχολείο με μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα Erasmus, εξαιρετική οργάνωση και σαφή πρόθεση για συνεχή βελτίωση. Με τη Διαπίστευση δίνεται η δυνατότητα κινητικοτήτων μαθητών κι εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για τα επόμενα 7 χρόνια με ευνοϊκότερους όρους έγκρισης των αιτήσεων χρηματοδότησης.