Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, Βασική Δράση ΚΑ1 - υλοποιήθηκε Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης, με τίτλο: «Η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η εφαρμογή της στο πρόγραμμα του Νέου ΕΠΑ.Λ». Το εγκεκριμένο πρόγραμμα περιλάμβανε κατάρτιση σε συνεργασία με την εταιρία EDUCATION & MOBILITY σε πρόγραμμα εργασίας τεσσάρων (4) δικαιούχων / συμμετεχόντων εκπαιδευτικών του ΕΠΑ.Λ Αγριάς (Βόλος) στο Μπιλμπάο (Ισπανία) για μία (1) εβδομάδα (από 12/3 έως 19/3/2016).

Οι επωφελούμενοι εκπαιδευτικοί ήταν οι: Δημήτριος Δημητριάδης, Δ/ντής του σχολείου, Αναστασία Κουρεντζή, υπεύθυνη του Σχεδίου, Μαρία Μπάτσιου και Ιωάννης Καλόγηρος. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί καταρτίστηκαν με επισκέψεις μελέτης σε οργανισμούς και σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης κι ενημέρωσης για τους τρόπους εργασίας τους σε σχέση με α) τη χρήση Η/Υ και λογισμικού για διοικητικούς κι εκπαιδευτικούς σκοπούς, β) την παροχή εξ αποστάσεως επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, γ) την ανάπτυξη καινοτόμου λογισμικού, δ)  την ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης με τη χρήση της τεχνολογίας.

Κατά τις επισκέψεις αυτές οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν καλές πρακτικές για τη διδασκαλία στην τάξη και σε εργαστήρια (για παράδειγμα, η δημιουργία εικονικής επιχείρησης στα πλαίσια μαθήματος) αλλά και να πληροφορηθούν σχετικά με την κουλτούρα της χώρας υποδοχής. Τέλος, απέκτησαν γνώση για τον τρόπο διαχείρισης κι εφαρμογής των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για μαθητές κι εκπαιδευτικούς  στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ισπανίας ? και ειδικότερα στη χώρα των Βάσκων. Το τελευταίο αποτέλεσε γνώση που δεν είχαμε προβλέψει αλλά αποδείχθηκε εξαιρετικά επωφελής για τη διαχείριση αντίστοιχων προγραμμάτων στο σχολείο.

Το Πρόγραμμα είχε ως εξής:

 Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016 (απόγευμα) - Άφιξη στο Μπιλμπάο

==================================================================

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

  • περιήγηση στην πόλη:  παλιά πόλη (Casco Viejo), Plaza Nueva, Ribera, κλπ.

  

================================================================

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016 - επίσκεψη στο "Tknika" (Κέντρο καινοτομίας για την επαγγελματική εκπαίδευση),  στην ΕΡΡΕΝΤΕΡΙΑ(πόλη στην                             περιοχή του ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ)  (http://www.tknika.eus/ )

Το "Tknika" υποστηρίζεται από το Τμήμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υφυπουργείου Παιδείας  της Κυβέρνησης των Βάσκων.  Κύριος άξονας των δραστηριοτήτων του είναι η καινοτομία και η εφαρμοσμένη έρευνα. Διαρκής στόχος του η  Επαγγελματική Κατάρτιση στη Χώρα των Βάσκων μέσω της δικτύωσης αλλά και μέσω της επιμόρφωσης  των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το Κέντρο, το οποίο έχει ως ένα σημείο αναφοράς τα πιο προηγμένα μοντέλα στον κόσμο, αναπτύσσει καινοτόμα σχέδια που σχετίζονται με την τεχνολογία, την κατάρτιση και τη διαχείριση.

  • Υποδοχή και καλωσόρισμα από τον διευθυντή του τομέα Διεθνοποίησης και συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης JoseLuisFernandeMaure του"Tknika".
  • Ενημέρωση για τη λειτουργία του Κέντρου και το ρόλο του στα πλαίσια της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην περιοχή των Βάσκων. Στο Κέντρο αυτό οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται περιοδικά, παράλληλα με την εργασία τους στο σχολείο, και στη συνέχεια λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές - επιμορφωτές για τους συναδέλφους τους στα επαγγελματικά σχολεία.
Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΡΑΣΜΟΥΣ2.pdf)ΕΡΑΣΜΟΥΣ2.pdf[ ]615 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΡΑΣΜΟΥΣ3.pdf)ΕΡΑΣΜΟΥΣ3.pdf[ ]574 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΡΑΣΜΟΥΣ4.pdf)ΕΡΑΣΜΟΥΣ4.pdf[ ]604 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΡΑΣΜΟΥΣ5.pdf)ΕΡΑΣΜΟΥΣ5.pdf[ ]445 kB