Μετά από δύο εβδομάδες επιμόρφωσης στα Ψηφιακά Εργαλεία για Επιχειρήσεις στην Ιταλία, οι μαθητές/τριες του ΕΠΑ.Λ. Αγριάς έλαβαν το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σε μια εντυπωσιακή τελετή στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Το έγγραφο αυτό θα εμπλουτίσει το βιογραφικό τους και θα αποτελέσει απόδειξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων τις οποίες τα παιδιά ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας Erasmus στη Ρώμη.