Νέα χρονιά δράσεων Erasmus+ για το ΕΠΑ.Λ. Αγριάς η φετινή. Ήδη τον Ιούλιο 2021 ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου μας συμμετείχε σε δομημένο κύκλο μαθημάτων στην Ισπανία (Τενερίφη) με θέμα «Η πρόληψη των συγκρούσεων και η αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου». Στη διάρκεια της εβδομάδας επιμόρφωσης αναπτύχθηκαν ενότητες σχετικές με τη σχολική διαρροή στην ευρωπαϊκή ένωση γενικά και στις χώρες-μέλη ειδικότερα, τον σχολικό εκφοβισμό, την επίλυση συγκρούσεων και τη βασισμένη σε εργασίες διδασκαλία (project-based learning).

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας επιμόρφωσης διερευνήθηκε το ζήτημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, όρος, που περιγράφει άτομα 18 ως 24 ετών, με σπουδές Γυμνασίου ή κατώτερες, οι οποίοι δεν παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Αναφέρθηκε ότι τα χαρακτηριστικά του ατόμου, το κοινωνικό υπόβαθρο, η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν ρυθμιστικούς παράγοντες της σχολικής διαρροής. Οι συμμετέχοντες κατέγραψαν την κατάσταση στα σχολεία τους, αναζήτησαν τα αίτια, που οδηγούν σε αυτή, και οραματίστηκαν τις μακροχρόνιες συνέπειες. Το συμπέρασμα ήταν ότι τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη της πρόληψης αντισταθμίζουν σημαντικά το κόστος των αλλαγών, που απαιτούνται.  

Ένα άλλο θέμα, που εξετάσθηκε, ήταν η διαχείριση των συγκρούσεων, οι οποίες προκύπτουν λόγω αντικρουόμενων στόχων, ιδεών ή συναισθημάτων. Οι συγκρούσεις δεν είναι κατ’ ανάγκη αρνητικές, αρκεί να μπορεί κάποιος να τις διαχειριστεί ως ευκαιρίες και να τις επιλύσει. Κατά  την επιμόρφωση αναπτύχθηκαν τα βήματα επίλυσης ,  οι τρόποι προσέγγισης μιας σύγκρουσης και τα εργαλεία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Στη συνέχεια, οι επιμορφούμενοι ασχολήθηκαν με τον σχολικό εκφοβισμό, ο οποίος  σχετίζεται με τη σχολική διαρροή. Εντόπισαν τα κύρια χαρακτηριστικά του, συζήτησαν τις συνέπειές του και συμμετείχαν στη δραστηριότητα Facebull, η οποία αποτελεί έναν πρακτικό τρόπο για να αντιληφθεί κάποιος τα συναισθήματα των θυμάτων και τον ρόλο του διαδικτύου στον εκφοβισμό.

Τέλος, αναπτύχθηκε η προσέγγιση της Μάθησης Βάσει Έργου (Project Based Learning), η οποία καθιστά το μάθημα μαθητοκεντρικό. Τα παιδιά ανακαλύπτουν και χτίζουν μόνα τους τη γνώση ορμώμενα από μία ερώτηση, την οποία θέτουν τα ίδια ή οι εκπαιδευτικοί. Αυτό ελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών, τους βοηθά να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα και  –κατ’επέκταση – παρέχει ουσιαστική γνώση εφόσον αποθαρρύνει την αποστήθιση.

Ακολουθεί video
https://www.youtube.com/watch?v=WWZMzBWDtTA

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ESL seminar 2021.pdf)ESL seminar 2021.pdf[ ]2516 kB