ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Νέα χρονιά δράσεων Erasmus+ για το ΕΠΑ.Λ. Αγριάς η φετινή. Ήδη τον Ιούλιο 2021 ομάδα εκπαιδευτικών συμμετείχε σε επιμορφωτικό σεμινάριο στην Ισπανία με θέμα την πρόληψη των συγκρούσεων και την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Στη διάρκεια της εβδομάδας επιμόρφωσης αναπτύχθηκαν ενότητες σχετικές με τη σχολική διαρροή στην ευρωπαϊκή ένωση γενικά και στις χώρες-μέλη ειδικότερα, τον σχολικό εκφοβισμό, την επίλυση συγκρούσεων και τη βασισμένη σε εργασίες διδασκαλία (project-based learning).