Ετικέτα Καλής Πρακτικής απονεμήθηκε στο Πρόγραμμα Erasmus+ «Διαφήμιση και Διατροφή»


Μπορεί το ευρωπαϊκό μας πρόγραμμα Erasmus+ συνεργασίας σχολείων με τίτλο "Διαφήμιση και Διατροφή" (2019-22) να ολοκληρώθηκε πριν ένα χρόνο, αλλά μόλις πληροφορηθήκαμε ότι του απονεμήθηκε η Ετικέτα Καλής Πρακτικής και είμαστε περήφανοι για αυτό, για τον επιπρόσθετο λόγο ότι είχαμε τον ρόλο του συντονιστή.

Η ετικέτα απονέμεται στα Σχέδια Erasmus+ που έχουν υλοποιηθεί με υποδειγματικό τρόπο και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Από τα 700 περίπου Σχέδια Erasmus+ με Έλληνες συντονιστές και ημερομηνία έναρξης το 2019, μόνο 40 έλαβαν τη διάκριση αυτή. Για το σχολείο μας είναι η δεύτερη Ετικέτα Καλής Πρακτικής. Η πρώτη είχε απονεμηθεί στο πρόγραμμα "Πετώντας με τα φτερά της Μυθολογίας στον Χώρο και τον Χρόνο" (2017-19), στο οποίο και πάλι το ΕΠΑ.Λ. Αγριάς ήταν το συντονιστικό σχολείο.