Συμμετοχή εκπαιδευτικών του ΕΠΑ.Λ. Αγριάς σε σεμινάριο για την ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Ισλανδία με θέμα την οργάνωση συνεργατικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί του σχολείου στα πλαίσια της Διαπίστευσης Erasmus στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, την οποία διαθέτει το σχολείο.

 

Πιο συγκεκριμένα, το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2023 και είχε τίτλο «Living together, learning together, working together

Special focus on cooperative outdoor learning» (Ζούμε μαζί, μαθαίνουμε μαζί, εργαζόμαστε μαζί. Έμφαση στη συνεργατική μάθηση σε εξωτερικούς χώρους).

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μαθημάτων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν, να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν απόψεις με συναδέλφους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και, το κυριότερο, να εκπαιδευθούν στους τρόπους με τους οποίους οι διδάσκοντες μπορούν να οργανώνουν αποτελεσματικές μαθησιακές δραστηριότητες στην ύπαιθρο.

Οι εκπαιδευόμενοι πήραν τον ρόλο των μαθητών και συμμετείχαν σε δραστηριότητες που είχαν ως στόχο τη γνωριμία και τη δημιουργία συνοχής στην ομάδα, την αποδοχή του διαφορετικού, την αποτελεσματική κατανόηση των διδακτικών αντικειμένων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και, τέλος, την ορθή προετοιμασία και υλοποίηση επισκέψεων και σχολικών εκδρομών.

Κοινός παρονομαστής όλων των δραστηριοτήτων ήταν το στοιχείο του μαθητοκεντρισμού, της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, του εκπαιδευτικού παιχνιδιού και της ελευθερίας των μαθητών να «εκτεθούν» όσο εκείνοι επιθυμούσαν.

Το σεμινάριο αποτέλεσε τροφή για σκέψη αναφορικά με τη χρήση της αυλής του σχολείου, αλλά και άλλων εξωτερικών χώρων, για την επίτευξη μαθησιακών στόχων, καθώς η μετακίνηση εκτός τάξης δίνει ποικιλία στη σχολική ζωή και κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών.