2010 - 2011

Θέμα: «Young and Europeans in the South and in the North». Συνεργασία με Σουηδικό σχολείο.

Στόχος:  Η επικοινωνία και γνωριμία με μία διαφορετική κουλτούρα και η δημιουργία νέων φίλων.

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Μαρία Μπάτσιου, Αναστασία Κουρεντζή

 

2011 - 2012

Θέμα: «Interaction, InterdependenceandInterculturalism». Συνεργασία με σχολεία από Νορβηγία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Γερμανία.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Μπάτσιου

 

2012 - 2013

1. Θέμα: «Walking hand in hand can take us to Fair(y)land». Συνεργασία με σχολεία από την Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Λετονία.

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Μαρία Μπάτσιου, Αναστασία Κουρεντζή

2. Θέμα: «The International Student Carbon Footprint Challenge». Διεθνές Πρόγραμμα με συμμετοχή σχολείων από όλο τον κόσμο.

Στόχος: Να «μετρήσουν» οι μαθητές το ενεργειακό τους αποτύπωμα, να συζητήσουν και να προτείνουν λύσεις για το πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Μπάτσιου