Μαθητεία

Κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων που κατατέθηκαν στο σχολείο μας για τη λειτουργία τμήματος Μαθητείας της ειδικότητας "Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομίας", ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ
1 ΚΟΤΖΑΘΑΝΑΣΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 2016-17
2 ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2016-17
3 ΑΛΕΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2014-15
4 ΖΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013-14
5 ΒΛΑΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2013-14
6 ΤΣΙΜΗΤΡΕΑ ΕΙΡΗΝΗ 2012-13
7 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2011-12
8 ΜΠΙΤΖΑΚΑΣ ΜΟΥΑΜΕΡΚΕ 2011-12

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο ΕΠΑ.Λ. Αγριάς (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 (μετά την ανάρτηση του προσωρινού Πίνακα) έως και την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 ώρα 14:00.