Θεσσαλία

(Πηγή Πληροφοριών: Δήμος Αγριάς)

Εκτελέστηκαν...117

Ημερομηνία...18 Δεκεμβρίου 1943