Στις μέρες μας η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας έχει λάβει
μεγάλες διαστάσεις. Καθημερινά διαβάζουμε και ακούμε για ζώα υπό εξαφάνιση, για την υποβάθμιση των
περιοχών που ζουν, για την καταστροφή των δασών λόγω παράνομων ενεργειών ή πυρκαγιών κ.α.

Θεωρούμε λοιπόν ότι η τεχνολογία και ειδικότερα η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμες
υπηρεσίες στην προσπάθεια των ανθρώπων για την πρόληψη και την καταγραφή ενεργειών που υποβαθμίζουν το
περιβάλλον.

Οι μαθητές θα δημιουργήσουν μια εφαρμογή η οποία θα

αναγνωρίζει εικόνες άγριων ζώων και μια εφαρμογή στην
οποία με την βοήθεια ενός εικονικού drone θα μπορούν να καταγράφουν τις προσπάθειες των ανθρώπων για να
υποβαθμίσουν το περιβάλλον τους.

Στην διαδρομή για την επίτευξη του στόχου, οι μαθητές μαθαίνουν τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, πως μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή μας ζωή, ασχολούνται με θέμα τα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ηθικά
διλλήματα που παρουσιάζονται κ.α.

Η δραστηριότητα βασίζεται στο εκπαιδευτικό σενάριο «Μηχανική Μάθηση και Αναγνώριση εικόνας στην υπηρεσία
του Περιβάλλοντος» του Νεκτάριου Κοκολάκη.Nowadays, the degradation of the natural environment due to human activity is a big issue with many consequences
in our life. Every day we read and hear about endangered animals, the degradation of the areas where they live, the
destruction of forests due to illegal actions or fires, etc.
So we think that technology and, in particular, artificial intelligence could contribute to people's efforts to prevent
and record actions that degrade the environment.
The activity is based on the educational scenario "Machine Learning and Image Recognition in the Service of the
Environment" by Nektarios Kokolakis.
Students will train two models and create two projects in Scratch. The first project will recognize pictures of wild
animals. In the second one, with the help of a virtual drone, students will be able to record people's efforts to
degrade their environment.
On the way to achieving the goal, students learn what artificial intelligence is and how it can be used in their daily
life, deal with the issue of personal data protection, of ethical dilemmas etc.

CodeWeek 4 all : cw22-uELF

Συντονίστρια εκπαιδευτικός: Εύα Αλεξίου

Προσοχή !!! για να μπορέσετε α χρησιμοποιήσετε τα scratch αρχεία διώξτε την κατάληξη .txt από αυτά ...