Κρήτη

Ευρετήριο Άρθρου

Η ιστορική κωμόπολη  των Ανωγείων είναι κτισμένη στις βόρειες προσβάσεις του Ψηλορείτη και είναι μια από τις πιο ορεινές κωμοπόλεις της Κρήτης. Τα σημερινά Ανώγεια κτίστηκαν στα ερείπια των παλιών, τα οποία ισοπεδώθηκαν για τρίτη φορά στην ιστορία τους, από τους Γερμανούς στις 13 Αυγούστου 1944 (Νεκροί Αλβανικού πολέμου: 22, Νεκροί κατοχής:123). Οι λόγοι της ισοπέδωσης αναφέρονται στη διαταγή του γερμανού στρατηγού φρουράρχου Κρήτης Χ. ΜΙΛΛΕΡ. Τα άλλα δύο ολοκαυτώματα έγιναν το 1822 και το 1867 από τους Τούρκους. Οι Ανωγειανοί τρέφοντας μεγάλη αγάπη για τον τόπο τους κατάφεραν όχι μόνο να ξανακτίσουν το χωριό τους αλλά και να το μετατρέψουν σε ένα από τα ομορφότερα χωριά της Κρήτης. 

 

ΔΙΑΤΑΓΗ
Του Γερμανού Στρατηγού Φρουράρχου Κρήτης
 

Επειδή η πόλις των Ανωγείων είναι κέντρον της Αγγλικής κατασκοπείας εν Κρήτη και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν τον φόνον του λοχία φρουράρχου Γενί-Γκαβέ και της υπ? αυτόν φρουράς  και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν τα σαμποτάζ της Δαμάστας, επειδή εις Ανώγεια ευρίσκουν άσυλον και προστασίαν οι αντάρται των διαφόρων ομάδων αντιστάσεως και επειδή εκ των Ανωγείων διήλθον και οι απαγωγείς με τον στρατηγό Φόν  Κράιπε, χρησιμοποιήσαντες ως σταθμόν διακομιδής τα Ανώγεια, διατάσσομεν την ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΝ τούτων και την εκτέλεσιν παντός άρρενος Ανωγειανού όστις ήθελεν ευρεθή εντός του χωρίου και πέριξ αυτού εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου.

 

                                     Χανιά  13 - 08 ? 44.

                                  Ο Στρατηγός Διοικητής

                                     Φρουρίου Κρήτης

                                               Χ. ΜΙΛΛΕΡ