Κρήτη

Ευρετήριο Άρθρου

Εκτελέστηκαν...20
Ημερομηνία.....1
3 Αυγούστου 1944