Κρήτη

Ευρετήριο Άρθρου


Φόρος Τιμής1.      Συμεών Γ. Δρετουλάκης Ιερομόναχος, εφημέριος του χωριού. 2.      Αντώνιος Κ. Βλατός3.      Ιωάννης Γ. Βαρούχας4.      Ευάγγελος Γ. Κορωνάκης5.      Γεώργιος Χ. Κορωνάκης6.      Νικόλαος Χ. Κορωνάκης7.      Γεώργιος Α. Κορωνάκης8.      Ανδρέας Α. Κορωνάκης9.      Νικόλαος Μ. Κραουνάκης10.  Γεώργιος Ε. Κραουνάκης.11.  Χαράλαμπος Γ. Κραουνάκης12.  Δημήτριος Γ. Κραουνάκης13.  Σωτήριος Α. Μαρνιέρος14.  Νικόλαος Ζ. Μαθιουλάκης15.  Νικόλαος Ζ. Ριτσάτος16.  Αριστόδημος  Μ. Ριτσάτος 17.  Ιωάννης Ν. Σταματάκης 18.  Ζαχαρίας Α. Σταματάκης19.  Δημήτριος Ν. Σταυρουλάκης20.  Αντώνιος Ε. Τσαχάκης21.  Δημήτριος Η. Τρουλλινός22.  Γεώργιος Ν. Τρουλλινός23.  Σταύρος Ν. Τρουλλινός24.  Μιχαήλ Σ. Τρουλλινός25.  Κων. Ν. Φουντεδάκης26.  Ελευθέριος Ν. Φουντεδάκης27.  Εμμανουήλ Κ. Φουντεδάκης 28.  Αναστάσιος Γ. Φουντεδάκης 29.  Σταύρος Κ. Χανιωτάκης30.  Γεώργιος Θ. Χανιωτάκης Φόρος Τιμής για Καρδάκι 1.      Νικόλαος Γ. Μοναχογυός2.      Εμμανουήλ Γ. Μοναχογυός3.      Μιχαήλ Γ. Μοναχογυός4.      Μιχαήλ Σ. Κυδωνάκης5.      Εμμανουήλ  Σ. Κυδωνάκης6.      Θρασύβουλος Ν. Γιαννακάκης7.      Ευάγγελος Χ. Κοαρωνάκης8.      Εμμανουήλ Σ. Τρουλλινός9.      Αλκιβιάδης Σ. Τρουλλινός10.  Ανδρέας Γ. Κραουνάκης11.  Σταύρος Ν. Γενεράλης12.  Στυλιανός Ν. Γενεράλης13.  Μιχαήλ Ν. Γενεράλης14.  Αθανάσιος Γ. Φυντίκης15.  Αλέξανδρος Γ. Φυντίκης16.  Ηλίας Γ. Τζωρτζάκης17.  Στέφανος Ν. Μαρνιέρος

18.  Ευάγγελος Μ. Κουκλινός

19.Πέτρος Α. Λεκανάκης