Θεσσαλία

Ευρετήριο Άρθρου

(Πηγή Πληροφοριών: Κωνσταντίνου Β. Εμμανουηλίδου, Σύγχρονος Ιστορία , Οι Ανθελληνικοί Διωγμοί εν Βουλγαρία το 1906, Αι τραγικαί ημέραι του Ιουνίου και Ιουλίου, Το ολοκαύτωμα της Αγχιάλου την 30 Ιουλίου 1906, Έτος 1956.)
Πυρπόληση της πόλης  
Ημερομηνία...
27 Απριλίου 1943