Ευρετήριο Άρθρου

(Πηγή Πληροφοριών: Δήμος Παραμυθιάς)
Εκτελέστηκαν...49
Ημερομηνία.......29 Σεπτεμβρίου 1943