Κρήτη

Ευρετήριο Άρθρου

(Πηγή Πληροφοριών: «Ο ΜΥΡΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΓΥΡΩ ΧΩΡΙΑ  
Ιστορία, Λαογραφία, Παράδοση

του Γεώργιου Εμμ. Δασκαλάκη»
Εκδ. Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Ιεράπετρας.)