Ευρετήριο Άρθρου

(Πηγή Πληροφοριών: "1844-1944 Η Ζωή και οι περιπέτειες στη Δροσοπηγή", Μιχάλης Αθ. Χαρίσης, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ 2000
Κάηκε όλο το χωριό
Ημερομηνία...4 Απριλίου 1944