Ευρετήριο Άρθρου

(Πηγή Πληροφοριών: Δήμος Βερμίου Νομός Κοζάνης)
Ημερομηνία... 23 Οκτωβρίου1941
Εκτελέστηκαν...112 Γυναίκες και παιδιά