Ευρετήριο Άρθρου

(Πηγή Πληροφοριών: Δήμος Βερμίου Πύργοι)
Εκτελέστηκαν...318
Ημερομηνία...24 Απριλίου 1944