Στερεά Ελλάδα

Ευρετήριο Άρθρου

(Πηγή Πληροφοριών: "Το πρώτο μαρτυρικό Χωριό της Ρούμελης", Ευθυμίου Χ. Ταλάντη, Άμφισσα 2001)
Πυρπόληση του χωριού
Ημερομηνία...26 Οκτωβρίου 1942