Θεσσαλία

Ευρετήριο Άρθρου

(Πηγή Πληροφοριών: Βαθράκης Θανάσης)
Εκτελέσεις και Πυρπόληση 360 από τα 660 σπίτια του χωριού
Ημερομηνία...12 Μαρτίου 1943