Θεσσαλία

Ευρετήριο Άρθρου

 

Αβρανάς             Απόστολος

Αποστόλου         Θωμάς

Βαθράκης            Γρηγόρης

Βαθράκης            Πολύδωρος

Βαθράκης            Ιωάννης

Βουλγαρούλης   Λουκάς

Βουλγαρούλης   Ανδρέας

Βίτκος                  Νικόλαος

Βίτκος                  Απόστολος

Γιαμούζης           Δημήτριος

Δραγατογιάννης    Απόστολος

Ζάχος                   Ευριπίδης

Κουτσοπάγος     Φιλήμων

Κόκκινος             Αθανάσιος

Λιόντας               Ευάγγελος

Μπαζακογιάννης   Νικόλαος

Μητσιούλης        Αθανάσιος

Μητσιμπόνας     Νικόλαος

Ντέτσιος              Ιωάννης

Νικολόπουλος    Ζήσης

Ξυνός                   Δημήτριος

Παπαδημητρίου     Δημήτριος

Παπαϊωάννου    Χαρίδημος

Πέτσας                 Χριστόφορος

Παπασάνδας      Εμμανουήλ

Ρούσης                 Βασίλειος

Ράμμος                Βελισσάριος

Σπανός                Αναστάσιος

Σαπουνάς           Βασίλειος

Σαπουνάς           Γεώργιος

Σαπουνάς           Ιωάννης

Σίμος                    Ηλίας

Σίμος                    Κων/νος

Σαϊνης                 Στέφανος

Τσιότσικας          Μιχάλης

Σιρδένης              Αθανάσιος

Σιρδένης              Μιχάλης

Σκριάπας            Γεώργιος

Τσιλιβέλης           Αστέριος

Τσιμπόλης           Νικόλαος

Τενεκετζής          Ιωάννης

Χονδροθύμιος    Ευθύμιος

Ψαρράς               Αθανάσιος

Ψαρράς               Ηλίας