Ευρετήριο Άρθρου

(Πηγή Πληροφοριών: Κοινότητα Κομμένου)
Εκτελέστηκαν...317
Ημερομηνία.....16 Αυγούστου 1943