Ήπειρος

Ευρετήριο Άρθρου

Αποστόλου Μαρία Απόστολος 52

Αναγνώστου Φίλιππος Βασίλειος 58

Αναγνώστου Ελισάβετ " 56

Αναγνώστου Γεώργιος " 29

Αναγνώστου Χριστίνα " 20

Αναγνώστου Βασίλειος " 24

Αντωνίου θεόδωρος Ευστράτιος 29

Αντωνίου Κωνσταντινιά Θεόδωρος 21

Αντωνίου Χρίστος " 3

Αντωνίου Κωνσταντίνος" 4

Αντωνίου Ελένη " 2

Αντωνίου Αικατερίνη Βασίλειος 45

Αντωνίου Θεοδώρα " 6

Αντωνίου Αγγελική " 3

Αντωνιου Σπυριδούλα Κων/νος 31

Αντωνίου Γιώργος " 7

Αντωνίου Ιουλία " 5

Αντωνιου Ευάγγελος Κων/νος 60

Αποστόλου Αντώνιος Δημήτριος 51

Αποστόλου ΑλεξάνδραΑντώνιος 50

Αποστόλου Ευάγγελος " 20

Αποστόλου Χρίστος Δημήτριος 39

Αποστολου Βασιλική Χρίστος 38

Αποστόλου Νικόλαος " 3

Αποστόλου Ευγένιος " 11

Αποστόλου Λαμπρινή Δημήτριος 70

Αναγνώστου Γεώργιος Ευάγγελος 12

Αντωνίου Βασιλική Δημήτριος 62

Βλαχοπάνος Κων/νος Θεόδωρος 60

Βλαχοπάνου Βασιλική Κων/νος 60

Βλαχοπάνος Σπυρίδων Αθανάσιος 24

Βλαχοπάνου Γιαννούλα" 21

Βλαχοπάνου ΑικατερίνηΧρίστος 21

Βλάχος Γεώργιος Κων/νος 53

Βλάχου Αγγελική Γεώργιος 53

Βλάχος Διονύσιος " 16

Βλάχος Βασίλειος " 14

Γιώτης Σεραφείμ Παναγιώτης 28

Γιώτης Ιωάννης Γεώργιος 53

Γιώτης Κων/νος " 7

Γιώτης Χρίστος " 3

Διαμαντή Άννα Χρίστος 60

Δήμου Άννα Ιωάννης 23

ΔήμοςΓεώργιος " 2

Δήμου Σπυριδούλα " 4

Δήμου Αναστασία Δημήτριος 37

Δήμου Αμαλία " 10

Δήμου Αικατερίνη " 12

Δήμου Βασιλική " 8

Δήμου Αρτεμισία " 6

Διαμαντή Ευστάθιος Γεώργιος 69

Διαμαντής ΑναστάσιοςΧρίστος 42

Διαμαντής Μιχαήλ Αναστάσιος 15

Διαμαντή Αλεξάνδρα " 14

Διαμαντή Βασιλική " 9

Διαμαντής Αθανάσιος Κων/νος 63

Διαμαντή Ευαγγελία Αθανάσιος 50

Διαμαντής Γεώργιος " 30

Διαμαντή Ευγενία Αθανάσιος 16

Διαμαντής Χρίστος " 8

Διαμαντής Κων/νος " 5

Διαμαντή Ευσταθία " 10

Διαμαντής Ιωάννης Δημήτριος 54

Διαμαντή Ευγενία Ιωάννης 52

Δημ. Ή Παππάς Ζώης ιερ.Κων/νος 50

Δημήτρη Ή Παππά Ανδρ.Ζώης 50

Δημήτρης Σπυρίδων Δημήτριος 8

Δήμος Απόστολος Ιωάννης 58

Δήμου Ελένη Απόστολος 57

Δήμου Λαμπρινή " 20

Δήμος Θεόφιλος Απόστολος 22

Δήμου Ιφιγένεια Θεόφιλος 24

Ζορμπά Ελένη Ιωάννης 39

Ζορμπά Γεώργιος Ιωάννης 4

Ζορμπάς Γεώργιος Δημήτριος 69

Ζορμπά Ανθούλα Γεώργιος 60

Ζορμπά Ελένη Αναστάσιος 53

Ζορμπάς Παναγιώτης " 13

Ζορμπάς Λάμπρος Χρίστος 49

Ζορμπά Ασπασία Λάμπρος 49

Ζορμπάς Χρίστος " 16

Ζορμπά Μαρία " 13