Θεσσαλία

Ευρετήριο Άρθρου

(Πηγή Πληροφοριών: Λάμπρος Αθ. Μπόκας)
Εκτελέστηκαν...25
Ημερομηνία...Σεπτέμβρη 1943