Θεσσαλία

Ευρετήριο Άρθρου

Κακαζιάνης Αντώνιος του Δημητρίου

θεοδωρούδης Γεώργιος του Παναγιώτη

Κατσιαρδανούδης Σιδέρης του Εμμανουήλ

Καραβάρας Δημήτριος του Βασιλείου

Κασαμπαλούδη Δήμητρα του Γεωργίου

Αργυρούδης Δημήτριος του Χρήστου

Πρίντζιος Ζήσης του Τριανταφύλλου

Γκέκας Σταύρος του Ιωάννη

Μπαλγουράνος Γεώργιος του Χρήστου

Βασαλούδης Γεώργιος του Δημητρίου

Κωστούδης Χρήστος του Νικολάου

Τζώρτζος Στέργιος του Γεωργίου

Θεοχάρης Θεόδωρος του Αθανασίου

Μπάτης Τηλέμαχος του Ευαγγέλου

Διακονοπούλου Ευαγγελία του Στεργίου

Γκέκα Ευδοξία συζ. Χαραλάμπους

Ζυματίκα Καλλιόπη συζ. Παντελή

Καλημάνης Κων/νος του Γεωργίου

Χαλκιά Βικτωρία του Κων/νου

Διακονοπούλου Αρετή του Στεργίου

Παπαϊωάννου Ιωάννης

Παπαϊωάννου Δημήτριος

Καλαμπαλίκης Αθανάσιος

Παπαχρήστος Ιωάννης

Αρμέντζος Απόστολος